Terma dan Syarat

Terma & Syarat

Dengan menggunakan Weekan, anda telah bersetuju dengan Terma & Syarat berikut. Jika anda mempunyai sebarang soalan, sila hubungi kami melalui talian yang disediakan. Syarat ini berkuatkuasa pada 15 Januari 2020, untuk pengguna semasa dan baru.

Dari masa ke semasa, kami akan mengemas kini terma dan syarat ini untuk menerangkan proses sistem platform Weekan. Weekan boleh mengubah suai perkhidmatan atau hentikan perkhidmatannya pada bila-bila masa. Terma ini disediakan untuk rujukan anda jika berlaku sebarang konflik. Sebelum anda menjadi ahli Weekan, anda mesti membaca dan menerima semua Syarat yang berkaitan. Dengan menerima Terma dan syarat ini, anda bersetuju bahawa Syarat ini akan terpakai setiap kali anda menggunakan laman atau perkhidmatan Weekan.

 

1. Terma & Syarat Menjadi Pengajar

Syarat Pengajar ini mengandungi terma dan syarat penyertaan anda sebagai Pengajar di platform Weekan. Sebagai pengajar, anda mewakili, menjamin, dan membuat perjanjian iaitu:-

 • Anda akan bertanggungjawab ke atas semua kandungan yang dihantar. Anda juga bersetuju bahawa anda memiliki atau mempunyai lesen, hak, persetujuan dan kuasa untuk memberi kebenaran kepada Weekan untuk memperbanyak, mengedar dan menyiarkan kandungan yang telah dihantar;
 • Kandungan yang dihantar mestilah tidak akan atau menyalahgunakan mana-mana hak harta intelek pihak ketiga;
 • Anda mempunyai kelayakan, kepakaran, pendidikan, latihan, pengetahuan dan kemahiran untuk mengajar dan menawarkan perkhidmatan yang anda tawarkan;
 • Anda tidak akan menghantar atau menyediakan kandungan atau maklumat yang tidak sesuai, menyerang, perkauman, kebencian, seksis, pornografi, palsu, mengelirukan, tidak betul, melanggar atau memfitnah di laman web Weekan;
 • Anda tidak akan memuat naik, menyiarkan atau menghantar apa-apa iklan pengiklanan, bahan promosi, spam, surat berantai, skim piramid atau apa-apa bentuk permintaan lain (komersial atau sebaliknya) yang tidak diminta atau tidak dibenarkan;
 • Anda tidak akan menggunakan perkhidmatan Weekan untuk sebarang perniagaan selain untuk menyediakan perkhidmatan pengajaran kepada pelajar;
 • Anda tidak akan memanipulasi harga mana-mana kelas atau mengganggu kursus pengguna lain;
 • Anda tidak akan memindahkan akaun Weekan anda dan ID Pengguna kepada pihak lain tanpa persetujuan kami;
 • Penggunaan perkhidmatan anda adalah tertakluk kepada kelulusan Weekan, yang mana kami boleh memberikan atau menolak berdasarkan budi bicara kami;
 • Anda tidak akan mengedarkan apa-apa virus, perisian pengintip atau mana-mana kod komputer, fail, teknologi atau program lain yang mungkin atau bertujuan untuk merosakkan atau merampas pengendalian sebarang perkakasan, perisian atau peralatan telekomunikasi, atau mana-mana aspek lain dari Weekan atau kepentingan atau harta pengguna Weekan.
 • Anda tidak akan melanggar mana-mana undang-undang, hak pihak ketiga atau dasar kami;
 • Anda tidak akan memintas atau memanipulasi struktur yuran kami, proses bil, atau yuran yang terhutang kepada Weekan;
 • Pengajar harus bertanggung jawab, bersikap profesional sepanjang pengambaraan.
 • Pengajar harus mempersiapkan bahan pembelajaran secara tersusun sebelum mengajar.
 • Pengajar setuju menerima syarat yang ditetapkan oleh Weekan dan apabila tidak memenuhi syarat atau tidak mengikut peraturan, tindakan boleh diambil ke atas Pengajar

 

2. Terma dan Syarat Menjadi Pelajar

Berikut adalah syarat-syarat untuk Pelajar apabila membeli kelas:-

 • Semua pembayaran tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh dipindahkan ke kelas lain.
 • Sekiranya kelas dipadamkan kerana beberapa isu yang tidak dijangka oleh Weekan, kami akan mengembalikan bayaran anda sepenuhnya jika tak melebih tempoh sebulan daripada Tarikh pembelian.
 • Anda bertanggung jawab untuk menjaga kerahsiaan dan anda dilarang merakam atau memuat naik sebarang video-video dari laman sesawang ini.
 • Anda setuju dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi perihal penggunaan akaun peribadi dan kata laluan anda.
 • Anda setuju untuk segera memberitahu Weekan jika berlaku penyalahgunaan akaun atau pelanggaran syarat yang dipersetujui yang berkaitan dengan akaun anda.
 • Weekan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerosakan yang timbul dari kegagalan untuk mematuhi syarat-syarat ini.
 • Weekan berhak untuk menolak layanan atau menghentikan akaun anda pada bila-bila masa.

3. Yuran dan Perkhidmatan

 • Mendaftar dengan Weekan adalah percuma.
 • Pelajar setuju untuk membayar pakej belajar di Weekan.
 • Weekan tidak menjamin pengembalian pembayaran apabila terjadi pembatalan belajar tanpa alasan yang munasabah.
 • Penggunaan informasi akaun Pengajar dan Pelajar untuk kepentingan Weekan diperbolehkan dengan syarat tetap oleh persetujuan pihak Weekan tanpa melalui perantara dan segala hal yang berkaitan informasi adalah hak Weekan sepenuhnya.

4. Privasi

Kami tidak menjual atau menyewa maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran tanpa persetujuan anda yang jelas. Anda boleh mengakses dan mengubah suai maklumat yang anda berikan kepada kami.

 

5. Penafian

Platform ini hanya menghubungkan Pengajar dan Pelajar. Kami tidak bertanggungjawab jika berlaku sebarang isu antara Pengajar dan Pelajar yang membeli kursus. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang pertikaian, tuntutan, kerugian, kecederaan atau kerosakan dalam apa-apa jenis yang mungkin timbul atau berkaitan dengan kelakuan Pengajar atau Pelajar.

Anda juga memahami bahawa dengan menggunakan perkhidmatan ini,, Weekan boleh mendedahkan kepada anda kandungan yang dianggap menyakitkan, sombong, atau tidak menyenangkan. Weekan tidak bertanggungjawab untuk menyimpan kandungan tersebut dari anda dan tidak ada liabiliti untuk akses atau penggunaan anda dari mana-mana kandungan yang dikemukakan, setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai.